Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

۵ گیگابایت

۴۳۵۰۰ تومان


ماهانه

۵ گیگابایت فضا

۲٫۵ گیگابایت رم اشتراکی

۱ گیگابایت حجم دیتابیس

۵ مگابایت I/O

۴۰ کانکشن هم زمان

۱۵۵ پروسس هم زمان

۳۵ درصد مصرف CPU

پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

پشتیبانی از زبان php

پشتیبانی از زبان python

ساب دامنه نامحدود

پارک دامنه نامحدود

سایر امکانات نامحدود

۲ گیگابایت

۳۰۰۰۰ تومان


ماهانه

۲ گیگابایت فضا

۲ گیگابایت رم اشتراکی

۱ گیگابایت حجم دیتابیس

۴ مگابایت I/O

۳۵ کانکشن هم زمان

۱۴۵ پروسس هم زمان

۳۰ درصد مصرف CPU

پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

پشتیبانی از زبان php

پشتیبانی از زبان python

ساب دامنه نامحدود

پارک دامنه نامحدود

سایر امکانات نامحدود

۱ گیگابایت

۲۲۵۰۰ تومانماهانه

۱ گیگابایت فضا

۱٫۵ گیگابایت رم اشتراکی

۱ گیگابایت حجم دیتابیس

۳ مگابایت I/O

۳۰ کانکشن هم زمان

۱۳۵ پروسس هم زمان

۲۵ درصد مصرف CPU

پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

پشتیبانی از زبان php

پشتیبانی از زبان python

ساب دامنه نامحدود

پارک دامنه نامحدود

سایر امکانات نامحدود

۵۰۰ مگابایت

۱۵۰۰۰ تومانماهانه


۵۰۰ مگابایت فضا

۱ گیگابایت رم اشتراکی

۳۰۰ مگابایت حجم دیتابیس

۲ مگابایت I/O

۲۵ کانکشن هم زمان

۱۲۵ پروسس هم زمان

۲۰ درصد مصرف CPU

پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

پشتیبانی از زبان php

پشتیبانی از زبان python

ساب دامنه نامحدود

پارک دامنه نامحدود

سایر امکانات نامحدود